Razmjena iskustava i znanja o socijalnom radu u segregiranim područjima Mađarske i Hrvatske

Dugoročni cilj projekta i partnerstva jest međusobnom predajom znanja i iskustava ostvariti jedinstvenu prekograničnu stručnu platformu, što će u širokom krugu i međunarodnoj razini omogućiti predaju zajedničkih dostignuća i zajedničke metodologije. 

Partnerstvo se sastoji od dvije mađarske i tri hrvatske organizacije:

 • Mađarska malteška dobrotvorna služba regija Južno Podunavlje (nositelj projekta)
 • Udruga „Indus Völgye”
 • Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda
 • Općina Darda
 • Udruga za ruralni turizam Đola

Mađarska malteška dobrotvorna služba te Hrvatski Crveni križ provode društvene i socijalne djelatnosti na državnoj razini, preko svojih djelatnosti nastoje smanjiti društvene nejednakosti odnosno poboljšati životne okolnosti socijalno ugroženih skupina.

Glavni cilj projekta je na mađarskoj i hrvatskoj strani poboljšati životne okolnosti ljudi koji žive u segregiranim područjima te su socijalno ugroženi, prvenstveno ali ne isključivo romska populacija, zatim razvoj resursa stručnjaka te civilnih organizacija što ih pomažu.

Neposredna ciljna skupina su socijalni stručnjaci i organizacije što djeluju u segregiranim područjima, odnosno poslužitelji javnih usluga, povezane civilne organizacije, tvrtke te poslodavci.

U interesu postizanja zacrtanih ciljeva u okviru projekta ostvaruju se brojne aktivnosti:

 • istraživanja, analize, izrada baza podataka,
 • izrada i objava znanstvenih publikacija,
 • sakupljanje iskustava i metodologije socijalnih i razvojnih djelatnosti te predaja dobre prakse,
 • izrada zajedničke metodologije te na osnovu istih razvoj resursa hrvatskih i mađarskih stručnjaka,
 • izrada gospodarske koncepcije odnosno koncepcije zapošljavanja,
 • organiziranje radionica, treninga za povećanje socijalne osjetljivosti, konferencije

Glavno ciljno područje projektnih aktivnosti je u Pečuhu jedno, dok u Općini Darda tri segregirana područja.

Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci, međutim suradnja ostaje dugoročna.

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Mađarska malteška karitativna služba Južnozadunavska regija i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.