Istraživanje

U okviru projekta, Općinsko društvo Crvenog križa Darda organizirao je tematske fokusne grupe s ciljem boljeg razumijevanja postojećih institucionalnih okvira i njihovih posljedica na život segregiranih romskih skupina na području općine Darda.

Organizirane su tri fokusne grupe, na kojima je sudjelovalo ukupno 30 stručnjaka koji svakodnevno rade s romskim zajednicama. Fokus grupe provedene su metodom polustrukturiranog intervjua po tematskim cjelinama tj. područjima rada – fokus grupa s predstavnicima/ama školskog sustava, fokus grupa s predstavnicima/ama nevladinih organizacija i lokalne politike te konačno fokus grupa s predstavnicima/ama institucija (Odjel prevencije MUP-a Osječko-baranjske županije, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Centar za socijalnu skrb Beli Manastir).

IZVJEŠĆE O PROVEDENIM FOKUS GRUPAMA

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Mađarska malteška karitativna služba Južnozadunavska regija i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.