Prisutnost

Metodologija

Marko Đukić – Mislav Vizjak

Uloga i znaĉaj socialno humanitarnih i drugih aktivnosti hrvatskog Crvenog križo Osjeĉko-Baranjsko županije

Branka Arlovic - Mato Arlovic

Romu u Republici Hrvatskoj-položaj, prava i slobode i njihovo ostvarivavje

Hartung István

A nemzetiségek egészségügyi ellátása

Szécsi Gábor

Etnikai identitás a mediatizáció korában

Hegedűs István

A magyarországi romák helye és szerepe a gazdasági életben

Analiza pravnih problema pripadnika romske nacionalne manjine s područja Osječko-baranjske županije

Zaostali dijelovi državei Tržišterada: Win - win opcijerješenja

Davorin Bubalović - Tin Bubalović

Utjecaj razliĉitih ĉimbenika na zĊravlje romske populacije i najĉesće bolesti romske populacije u Osijeĉko-Baranjsko župoviji

Mirko Ćurić

Knjiţevnost drugih-istraţivonja marijinskih usmeno-knijţevnih tradicija Đure Frankovića

Borzák Tibor

Kapcsolat egy másik dimenzióval

Bogádi Péter

A Magyarországon élő kisebbségek helyzete

Izvješće o provedenim fokus grupama

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Mađarska malteška karitativna služba Južnozadunavska regija i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.