Brightsocialminds - kezdőkép

Jelenlét

Módszertan

Hartung István

A nemzetiségek egészségügyi ellátása

Szécsi Gábor

Etnikai identitás a mediatizáció korában

Hegedűs István

A magyarországi romák helye és szerepe a gazdasági életben

Marko Đukić – Mislav Vizjak

Uloga i znaĉaj socialno humanitarnih i drugih aktivnosti hrvatskog Crvenog križo Osjeĉko-Baranjsko županije

Branka Arlovic - Mato Arlovic

Romu u Republici Hrvatskoj-položaj, prava i slobode i njihovo ostvarivavje

Analiza pravnih problema pripadnika romske nacionalne manjine s područja Osječko-baranjske županije

Elmaradott országrészek és munkaerőpiac: win-win megoldási lehetőségek

Borzák Tibor

Kapcsolat egy másik dimenzióval

Bogádi Péter

A Magyarországon élő kisebbségek helyzete

Tanulmánykötet

Előszó, tartalom

Davorin Bubalović - Tin Bubalović

Utjecaj razliĉitih ĉimbenika na zĊravlje romske populacije i najĉesće bolesti romske populacije u Osijeĉko-Baranjsko župoviji

Mirko Ćurić

Knjiţevnost drugih-istraţivonja marijinskih usmeno-knijţevnih tradicija Đure Frankovića

Izvješće o provedenim fokus grupama

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.