Brightsocialminds - kezdőkép

 

Tudományos cikk

Az Indus Völgye Egyesület magyar és horvát szakembereket kért fel, hogy a Magyarországon és Horvátországban élő kisebbségekkel, romákkal kapcsolatos témákban tudományos cikkeket írjanak.

Az elkészült tudományos cikkek által elemzett főbb témák, területek:

– A ma Magyarországon élő kisebbségek helyzete

– Romák a Horvát Köztársaságban – helyzetük, jogaik, szabadságaik és azok megvalósulása – A nemzetiségek egészségügyi ellátása

– Különböző változók hatása a roma nemzetiségi lakosságra és a leggyakoribb betegségek az Eszék-Baranya megyei roma lakosság körében

– A magyarországi romák helye és szerepe a magyar gazdasági életben

– A Horvát Vöröskereszt humanitárius, szociális és egyéb tevékenységének fontossága és jelentősége Eszék-Baranya megyében a nemzetiségek, különösen a romák körében

– Etnikai identitás a mediatizáció korában.

 

Tanulmánykötet

Előszó, tartalom

Hartung István

A nemzetiségek egészségügyi ellátása

Szécsi Gábor

Etnikai identitás a mediatizáció korában

Marko Đukić – Mislav Vizjak

Uloga i znaĉaj socialno humanitarnih i drugih aktivnosti hrvatskog Crvenog križo Osjeĉko-Baranjsko županije

Branka Arlovic - Mato Arlovic

Romu u Republici Hrvatskoj-položaj, prava i slobode i njihovo ostvarivavje

Borzák Tibor

Kapcsolat egy másik dimenzióval

Bogádi Péter

A Magyarországon élő kisebbségek helyzete

Hegedűs István

A magyarországi romák helye és szerepe a gazdasági életben

Davorin Bubalović - Tin Bubalović

Utjecaj razliĉitih ĉimbenika na zĊravlje romske populacije i najĉesće bolesti romske populacije u Osijeĉko-Baranjsko župoviji

Mirko Ćurić

Knjiţevnost drugih-istraţivonja marijinskih usmeno-knijţevnih tradicija Đure Frankovića

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.