Brightsocialminds - kezdőkép

 

Projekttevékenységek

Projektadminisztráció és menedzsment

A projektmenedzsment a szakmai és pénzügyi feladatok menedzselését és az egyéb pályázati tevékenységek koordinálását végezte, pl. előrehaladási jelentéseket készített, kapcsolatot tartott a szerződéskötő hatóságokkal és a projekt partnerekkel. A projektmenedzsment elkészítette a módosítási kérelmeket, és felelős volt a projekt pénzügyi és fizikai végrehajtásáért, a projekt kommunikációs tevékenységeiért.

Információ és nyilvánosság

Valamennyi kedvezményezett informálja a nagyközönséget projekt előrehaladásáról. Két konferencia került megrendezésre, egy a Horvát Vöröskereszt Dárdai Szervezete szervezésében 2021. szeptember 21-én Pélmonostoron, a projekt zárókonferenciája pedig 2022. augusztus 30-án valósult meg Pécsett, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. 

Felmérések

A tevékenység során a partnerek a projektben közösen kidolgozott kérdőívet használták. A felmérések Pécsett és Dárdán valósultak meg, a lekérdezések célterületei a főként, de nem kizárólag romák/cigányok által lakott szegregátumok voltak. A kérdőíves lekérdezés során összegyűjtött adatokból azok feldolgozását követően összefoglalók készültek, magyar és horvát nyelven.

A felmérések során összegyűjtött adatok és azok elemzései a projekt további tevékenységeinek megvalósítását segítették.

Kutatás

A projekt keretében a Horvát Vöröskereszt Dárdai Szervezete tematikus fókuszcsoportokat szervezett azzal a céllal, hogy érthetőbbé váljanak meglévő az intézményi keretek és azok következményei a szegregált roma csoportok életére a Dárda község területén.

Három fókuszcsoport került megszervezésre, amelyeken összesen 30 szakember vett részt, akik mindennapokban közvetlenül dolgoznak a roma közösségekkel. A fókuszcsoportok félstrukturált interjú módszerével valósultak meg 3 tematikus területi bontásban, egy csoport a közoktatási rendszer képviselőivel, egy csoport a civil szervezetek és helyi politika képviselőivel, és végül egy csoport az intézmények képviselőivel. A résztvevők között voltak pl. az Osijek-Baranya Megyei Rendőrség BűmMegelőzési Osztályának, az Emberi Jogokkal Foglalkozó Biztos Irodájának, valamint a Pélmonostor Szociális Gondozási Központjának képviselői is.

Szakmai konferencia a kutatási eredményekről

A Horvát Vöröskereszt Dárdai Szervezete szervezésében kétnyelvű (horvát-magyar) konferencia valósult meg 2021. szeptember 21-én Pélmonostoron. A projektben együttműködő partnerek tájékoztatták a nyilvánosságot a projekt első időszakában elért eredményekről, valamint beszámoltak a szélesebb szakmai közönségnek a Pécs, István akna és a Dárdai szegregátumokban végzett kutatási tevékenységek eredményeiről.

A jogtudatosság fejlesztése

Elemzés készült a Centar za mir (Eszék) szervezet bevonásával az Eszék-Baranya megyei roma lakosság jogi problémáról és jogi helyzetéről. Az elemzés 2014-2021. évek vonatkozásában tekintette át az elérhető statisztikai adatokat, valamint bemutatta és elemezte a Centar za mir ingyenes jogsegély szolgáltatásait igénybe vevők összesített adatait is. Az elemzés eredményeiről  összefoglaló tanulmány készült.

A gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés koncepciója az érintett területeken

Kétnyelvű szakmai anyag készült azokról a módszerekről, amelyek segíthetnek a hátrányos helyzetű térségekben élő, alacsony iskolai végzettségű embereknek munkát találni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet megbízásából a Simpact Nonprofit Kft. 2020. május és szeptember között országos munkaerő-piaci kutatást végzett. A kutatás célja egy olyan gyakorlati javaslatcsomag, módszer és technika összeállítása volt, amely segítheti a szegregált települések alacsony iskolai végzettségű álláskeresőinek a for-profit szektorban való elhelyezkedését. Az Országos Munkaerő-piaci Kutatás eredményeit és a kutatásról készült összefoglaló szakmai anyag horvát nyelvű fordítása is elkészült.

Szakmai csereprogram

A workshopok keretében a projekt partnerek a szegregált területeken végzett szociális, oktatási és közösségi munkákról cseréltek tapasztalatot. A műhelybeszélgetéseken a magyarországi és horvátországi kérdőíves lekérdezés gyakorlatát is megvitatták, valamint platformként szolgáltak a a közös kérdőív kidolgozásához is, amelyet a projekt keretében mind a magyar, mind a horvát projektterületen lekérdeztek. Összesen 6 alkalommal került sor workshopokra, melyek a COVID-19 pandémiás helyzet miatt online kerültek megszervezésre.

Tudományos cikk

Az Indus Völgye Egyesület magyar és horvát szakembereket kért fel, hogy a Magyarországon és Horvátországban élő kisebbségekkel, romákkal kapcsolatos témákban tudományos cikkeket írjanak.

Fejlesztési módszertan

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Jelenlét” programjának módszertani kiadvány került lefordításra horvát nyelvre, egy két oldalas angol nyelvű összefoglalóval kiegészítve. A kétnyelvű kiadvány 200 példányban nyomtatásban is megjelent.

A módszertani kiadvány azokat az eszközöket mutatja be, amelyek a Magyarországon szegregált területeken élő, elsősorban, de nem kizárólag roma lakosság társadalmi integrációját célozzák. 

Módszertani ismeretek átadása workshopok, tréningek szervezése

A tevékenység célja, hogy a résztvevő magyar és horvát szakemberek számára olyan módszertant adjon át, amely segíti az állami, önkormányzati és civil szervezeteket a szegregátumokban élő hátrányos helyzetű lakosság társadalmi integrációját célzó fejlesztések tervezésében és megvalósításában.

Monitoring és hatékonyság

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsett 4 alkalommal társadalmi kerekasztal, szociális fórum találkozót szervezett. A fórumok célja, hogy tájékoztatást adjon a projekt megvalósításáról, a kutatás eredményeiről és egyéb tevékenységekről, valamint hogy teret adjon a Pécs szegregált területein (pl. István-akna, Györgytelep, Hősök tere) élő roma lakossággal kapcsolatos legfontosabb témák megvitatására.

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.