Brightsocialminds - kezdőkép

Projekttevékenységek

Projektadminisztráció és menedzsment

A projektmenedzsment biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges napi menedzsment feladatokat Elkészíti az előrehaladási jelentéseket, kapcsolatot tart fenn a JS-sel. A menedzsment felelős a projekt pénzügyi és fizikai végrehajtásáért.

Információ és nyilvánosság

Valamennyi kedvezményezett informálja a nagyközönséget projekt előrehaladásáról, ezt a célt szolgálják az ebben a költségvetési sorban tervezett tevékenységek. Két nagyobb konferencia lesz – egy Dárdán és egy Pécsett. Az LB külön projekt weboldal létrehozását tervezi, amely naprakész információt szolgáltat a projektről és annak előrehaladásáról.

Felmérések

A kedvezményezett városok minden szegregátumát fel kell mérni, különös tekintettel a hiányzó szolgáltatásokra. Ezen felmérés alapján statisztikai adatbázis készül.

Kutatás

Interjúk és mélyinterjúk készítése a dárdai szegregátumban annak biztosítása érdekében, hogy az érintett felek véleménye és tevékenysége összhangban legyen. 30 interjú készítése és felhasználása a módszertanban – belső kutatási anyag.

Szakmai konferencia a kutatási eredményekről

A horvát partner (Vöröskereszt) tájékoztatni szeretné mind a nyilvánosságot, mind a szakmát a projekt első szakaszában elért eredményekről.

A jogtudatosság fejlesztése

A kutatási eredmények alapján elemzés készül a szegregátum lakosságának jogi helyzetéről. Ez hozzájárul a szegregált területek fejlődéséhez, különösen a horvát területeken. Néhány fontosabb tárgyalandó probléma pl. állampolgársággal és más jogi problémákkal kapcsolatos kérdések.

A gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés koncepciója az érintett területeken

Egy speciális terület- és településközpontú gazdasági- és munkaerő-fejlesztési koncepció kidolgozása a horvát és a magyar Baranya területére (kétnyelvű dokumentum – magyar és horvát).

Szakmai csereprogram

A horvát és a magyar településeken eddig összegyűjtött tapasztalatok átadása érdekében a projekt első időszakában a projektpartnerek workshopokat szerveznek: hármat Magyarországon, hármat Horvátországban.

Tudományos cikk

Tudományos cikk megírása és közzététele a szegregátumokban végzett kutatómunka és a kidolgozott módszertan felhasználásával.

Fejlesztési módszertan

Kutatásalapú fejlesztési módszertan kidolgozása, figyelembe véve mindkét területi helyszín tapasztalatait. A fejlesztési módszertan közzététele három nyelven, 200 példányban nyomtatva, illetve elektronikus formában.

Módszertani ismeretek átadása workshopok, tréningek szervezése

A módszertan kidolgozásában résztvevők részvételével tudástranszfer szervezése az érdekelt feleknek és más civil és önkormányzati szervezeteknek és intézményeknek: 5 napos képzés 10 fő számára 3 alkalommal.

Tudástranszfer a dárdai partnerek szervezésében horvát szervezetek részére érzékenyítő tréning keretében.

Monitoring és hatékonyság

Projektfigyelő rendszer létrehozása a szakmai munka és a menedzsment hatékonyságának vizsgálatára. Társadalmi kerekasztal és találkozók szervezése Pécsett 4 alkalommal.

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.