Upravljanje projektima i administracija

Upravljanje projektima obuhvaća vođenje stručnih i financijskih zadataka te koordinaciju ostalih aktivnosti projekta, kao što su priprema izvješća o napretku, održavanje kontakta s ugovornim tijelima i projektnim partnerima. Upravljanje projektima izrađivalo je zahtjeve za izmjene te je bilo odgovorno za financijsko i fizičko izvršenje projekta te za komunikacijske aktivnosti projekta.

Informacije i publiciteti

Svi korisnici informirali su javnost o napretku projekta. Dvije konferencije održane su, jedna u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa u Pélmonostoru 21. rujna 2021., a druga završna konferencija projekta održana je 30. kolovoza 2022. u Pečuhu, u organizaciji Mađarske Malteške službe ljubavi.

Pregledi

Tijekom aktivnosti, partneri su koristili zajednički razvijeni upitnik projekta. Ankete su provedene u Pečuhu i Dardi, a područja ispitivanja bila su uglavnom, ali ne isključivo, naselja naseljena Romima/ciganima. Na temelju podataka prikupljenih tijekom anketa, nakon njihove obrade izrađeni su sažeci na mađarskom i hrvatskom jeziku.

Podaci prikupljeni tijekom anketa i njihove analize pomogli su u provedbi daljnjih aktivnosti projekta.

Istraživanje

U okviru projekta, Hrvatski Crveni križ Darda organizirao je tematske fokusne grupe s ciljem boljeg razumijevanja postojećih institucionalnih okvira i njihovih posljedica na život segregiranih romskih skupina na području općine Darda.

Organizirane su tri fokusne grupe, na kojima je sudjelovalo ukupno 30 stručnjaka koji svakodnevno rade s romskim zajednicama. Fokus grupe provedene su metodom polustrukturiranog intervjua po tematskim cjelinama tj. područjima rada – fokus grupa s predstavnicima/ama školskog sustava, fokus grupa s predstavnicima/ama nevladinih organizacija i lokalne politike te konačno fokus grupa s predstavnicima/ama institucija (Odjel prevencije MUP-a Osječko-baranjske županije, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te Centar za socijalnu skrb Beli Manastir).

Stručni skup o rezultatima istraživanja

U organizaciji Hrvatskog Crvenog križa Darda održana je dvojezična (hrvatsko-mađarska) konferencija 21. rujna 2021. u Pélmonostoru. Partneri na projektu informirali su javnost o postignutim rezultatima u prvom razdoblju projekta i izvijestili širu stručnu publiku o rezultatima istraživanja provedenih u Pečuhu, naselju István-akna i naseljima Darda.

Razvijanje pravnih svijesti 

Analiza je izrađena u suradnji s organizacijom Centar za mir (Osijek) o pravnim problemima i pravnom statusu romske populacije u Osječko-baranjskoj županiji. Analiza je obuhvatila statističke podatke za razdoblje od 2014. do 2021. godine, kao i pregled i analizu agregiranih podataka o korisnicima besplatne pravne pomoći Centra za mir. Rezultati analize sažeti su u studiji.

Koncept ekonomskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta u dotičnim područjima

Izrađen je dvojezični stručni materijal o metodama koje mogu pomoći osobama s niskim obrazovanjem koji žive na područjima pogođenim siromaštvom da pronađu posao. Simpact Nonprofit Kft. je u razdoblju od svibnja do rujna 2020. godine provela nacionalno istraživanje tržišta rada u ime Mađarske Malteške službe ljubavi, Mađarske Baptističke službe ljubavi i Mađarske ekumenske pomoćne organizacije. Cilj istraživanja bio je sastaviti praktični set prijedloga, metoda i tehnika koje bi olakšale zapošljavanje osoba s niskim obrazovanjem s segregiranih naselja u profitnom sektoru. Rezultati Nacionalnog istraživanja tržišta rada i dvojezični prijevod stručnog materijala o istraživanju su dostupni na hrvatskom jeziku.

Profesionalni program razmjene

Unutar radionica, partneri projekta razmjenjivali su iskustva o socijalnom, obrazovnom i zajedničkom radu na segregiranim područjima. Na radionicama su također raspravljali o praksi provođenja upitnika u Mađarskoj i Hrvatskoj te su poslužili kao platforma za zajedničku izradu upitnika koji su korišteni na projektom obuhvaćenim područjima u Mađarskoj i Hrvatskoj. Ukupno je održano 6 radionica, koje su zbog pandemije COVID-19 organizirane online.

Znanstveni članak

Udruga Indus Völgye pozvala je mađarske i hrvatske stručnjake da pišu znanstvene članke o temama povezanim s manjinama i Romima u Mađarskoj i Hrvatskoj.

Razvoj metodologije

Metodološki priručnik programa “Prisutnost” Mađarske Malteške službe preveden je na hrvatski jezik, uz dodatak dvosatnog sažetka na engleskom jeziku. Dvojezična publikacija tiskana je u 200 primjeraka.

Metodološki priručnik predstavlja alate koji su namijenjeni socijalnoj integraciji stanovnika, ponajviše Roma, koji žive na segregiranim područjima u Mađarskoj.

Prijenos metodoloških znanja, organiziranje radionica i obuka 

Cilj aktivnosti je pružiti metodološke smjernice mađarskim i hrvatskim stručnjacima u planiranju i provedbi razvojnih aktivnosti koje ciljaju na socijalnu integraciju stanovnika u nepovoljnom položaju koji žive na segregiranim područjima.

Monitoring i učinkovitost

Mađarska Malteška služba organizirala je u Pécseu 4 društvena okrugla stola i socijalna foruma. Cilj foruma je informiranje o provedbi projekta, rezultatima istraživanja i ostalim aktivnostima, te pružanje prilike za raspravu o najvažnijim temama vezanim uz romsku populaciju koja živi na segregiranim područjima u Pécseu (npr. István-akna, Györgytelep, Hősök tere).

 

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Mađarska malteška karitativna služba Južnozadunavska regija i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.