Pristupačna verzija

Općina Darda

Općina Darda jedinica je lokalne samouprave osnovana 1993. godine koja se nalazi se na području hrvatskog dijela Baranje u Osječko – baranjskoj županiji. Ustrojstvo Općine, uz načelnika i dvoje zamjenika, sastoji se od Jedinstvenog upravnog odjela te komunalnog pogona koji obavlja poslove održavanja komunalne infrastrukture u Općini Darda.

Područje djelovanja Općine Darda obuhvaća površinu od 86,75 km2 te broji 6.908 stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine.

Uloga Općine Darda u projektu podrazumijeva sudjelovanje u provedbi aktivnosti istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja na području svog djelovanja, a koje se odnose na utvrđivanje stvarnog stanja i problema ciljne skupine i uvjeta života u sredini u kojoj žive, kao i na analizu legislative koja se odnosi na istu skupinu. Također, sudjeluje i organizaciji i provedbi radionica za lokalne dionike koje za cilj imaju razmjenu znanja i iskustava te u aktivnostima promocije i vidljivosti projekta.

https://darda.hr/project-bright-social-minds/

Hrvatski Crveni Križ Općinsko Društvo Crvenog Križa Darda

Općinsko društvo Crvenog križa Darda osnovano je 11. kolovoza 1999. godine. Osnovni ciljevi Općinskog društva Crvenog križa Darda su:

– ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima,velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.

– doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana.

– poticanje i unapređenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana

Područje aktivnog djelovanja organizacije ODCK Darda djeluje u Osječko-baranjskoj županiji na području Općine Darda i Općine Bilje koje obuhvaćaju 12 naseljenih mjesta.

Vizija, misija i načela djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i Općinskog društva Crvenog križa Darda:

Vizija – Život dostojan čovjeka.

Misija – Djelujući u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ potiče dobrovoljnost i solidarnost, štiti dostojanstvo,život i zdravlje te bez diskriminacije pomaže čovjeku u potrebi.

Temeljna načela prema kojima djelujemo su: HUMANOST, NEPRISTRANOST, NEUTRALNOST, NEOVISNOST, DOBROVOLJNOST, JEDINSTVO, UNIVERZALNOST

https://hck-darda.hr/

Udruga za ruralni turizam Đola

Udruga za ruralni turizam Đola osnovana je 12. srpnja 2012. godine sa sjedištem u Dardi. Udruga djeluje na području održivog razvoja, kulture i umjetnosti, zaštite okoliša i prirode, međunarodne suradnje, sporta, demokratske političke kulture, gospodarstva, obrazovanja, znanosti i istraživanja, ljudskih prava, socijalne djelatnosti, tehničke kulture i zaštite zdravlja. Ciljna skupina Udruge su organizacije civilnog društva, djeca i mladi, volonteri, obitelji, mali pružatelji turističkih usluga, proizvođači autohtonih proizvoda, javni sektor. Udruga provodi brojne projekte i manifestacije na području Općine Darda i mikroregije Baranja. Najpoznatije manifestacije koje Udruga organizira su Tarda festival, Advent na dvoru Esterhazy i Dovedimo kulturu k nama. EU projekti koje je Udruga provela/provodi su: V.R.I.S.A.K. Baranje, Da.R.Da – Dajmo Radost Dardi (partner na projektu), Razvoj Društvenog centra i organizacija civilnog društva u Dardi, Bright Social Minds (partner na projektu).

https://www.ruralniturizam-djola.hr/

 

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoc Europske unije. Sadržaj ove web stranice iskljuciva je odgovornost Mađarska malteška karitativna služba Južnozadunavska regija i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljackog tijela.