Brightsocialminds - kezdőkép

A projekt bemutatása

A projektpartnerek között két, globális hátterű civil szervezet játszik vezető szakmai szerepet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat  Dél-dunántúli Régiója és a Horvát Vöröskereszt Dárdai Szervezete. Annak ellenére, hogy nem kormányzati szervezetek, sokféle intézményi szolgáltatást nyújtanak, alapvető feladatok és ellátási szerződések formájában a releváns területeken. A két szervezet egyik fontos célkitűzése a szegregált lakosság élethelyzetének javítása és a társadalmi integráció elősegítése. A Dárdai Önkormányzattal és két további civil szervezettel együttműködve fejlesztik szervezetük és alkalmazottaik szakmai kompetenciáit, valamint érzékenyítik az intézményeket, közüzemi cégeket és a munkáltatókat. E célból a projekt keretében kutatásokat, elemzéseket, adatbázisokat készítenek, tapasztalatokat és jó gyakorlatokat cserélnek, workshopokat, konferenciákat szerveznek; gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési koncepciót, közös módszertant dolgoznak ki és továbbképzik a munkavállalóikat. Az érdekelt felek bevonásával minőségellenőrzés valósul meg.

A projekt összekapcsolja a szociális területen működő autentikus civil szereplőket a baranyai határszakasz két oldalán. A projekt tervezett időtartama 18 hónap, de az együttműködés hosszú távra szól. A Dárdai Önkormányzat két olyan szegregáció miatt vesz részt a projektben, ahol sürgős beavatkozásra van szükség a többségi roma népesség körében. A magyar oldalon, Pécsett az István akna területe hasonlóképpen érintett. 

Közvetlen célcsoportok: a szegregátumokban dolgozó szociális szakemberek  és szervezeteik. Közvetett célcsoportok: közszolgáltatók, kapcsolódó civil (roma stb.) szervezetek, közüzemi szolgáltatók, vállalkozások, egyéb munkáltatók.

Tervezett eredmények: 7 résztvevő szervezet; 6 összehangolt folyamat (felmérés, kutatás; tapasztalatcsere; közös módszertan; közös gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési koncepció; közös tudományos cikk; közös műhelyek); 100 fő közvetlen részvétele.

Eredmények, fenntarthatósági elemek: adatbázis, a szegregált területek problématérképe; a partnerek tudásának kölcsönös bővítése; közös módszertan és tudományos cikk megjelentetése; hatékonyabb munkavégzés, felkészültebb szakemberek (15-20 ember tanulja meg alkalmazni a kifejlesztett módszertant, további 100 fő megismerkedik a módszertannal); egyeztetett hosszú távú célok; közös módszertan; közösen kidolgozott, határokon átnyúló gazdasági fejlesztési és foglalkoztatási koncepció.

A projekt absztrakt eredménye a két fél tapasztalatának és tudásának kölcsönös kiegészítése, amely az egységes módszertan alapja. A közös módszertan a minőségbiztosítás, a stratégiai együttműködés és az újraelosztás alapfeltétele, amely szintén további cél.

A partnerség célja, hogy a tudás és a tapasztalatok kölcsönös átadása révén egységes szakmai platformot hozzon létre. Összehasonlító adatbázist, közös módszertant, a gazdasági fejlődés és foglalkoztatás koncepcióját, közös tudományos munkát dolgoznak ki. (A határokon átnyúló térséget egyetlen gazdasági térségnek tekintik.) Az eredmények publikusak. A közös eredmények harmadik felekre is alkalmazhatók, a módszertan széles körben vagy nemzetközi területen is alkalmazható lesz. A munkában szorosan résztvevő szervezetek között megfelelő kommunikáció, szakmai és emberi kapcsolat van. Az együttműködés funkcionalitása és kölcsönös előnyeinek elismerése már a projekt előkészítése során bebizonyosodott. A projekt összekapcsolható más projektekkel, programokkal, például a DARDA infrastrukturális projekttel és a HU-CRO B-Light programmal.

Rövid cím: Bright Social Minds

A projekt célja: Exchanging experiences and knowledge about social work in segregates of Hungary and Croatia / Tapasztalatcsere és tudástranszfer a Magyarország és Horvátország szegregátumaiban végzett szociális munkáról

Vezető kedvezményezett: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Kedvezményezett: Vöröskereszt Dárdai Járási Egyesülete, Dárda Önkormányzat, Djola Falusi Turizmus Egyesület, Indus Völgye Egyesület

EU támogatás (teljes projekt): 296.551,1 EUR

EU támogatás (projektrész): 135.040 EUR

Projekt kezdete: 2020.07.01.

Projekt vége: 2021.12.31.

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-Dunántúli Régió felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.